Voorstelling MAB (mobiel-ambulante begeleiding)

14 juni 2016

MAB is een mobiele/ambulante begeleidingsdienst die (inten­sieve) psychosociale ondersteuning biedt in de thuissituatie aan gezinnen met een kind of jongere met een verstandelijke beper­king en/of een gedrags- en/of emotionele stoornis. 

Ons MABteam bestaat uit 3 begeleidsters: Francine Lamberigts, Hanne Steensels en Inge Vanhoudt.  Verder wordt ons team versterkt door onze psychopedagoge Nele Naelaerts.  Coördinator van de dienst is Miranda Lenders.  Zij neemt tevens ook nog een aantal begeleidingen voor haar rekening. 

We werken vraaggestuurd en op maat van de ouders/de jongere en iedereen die belangrijk is voor de gezinsleden. De ondersteuning die we bieden is erop gericht om de draag­kracht van het gezin/de jongere te vergroten.  

We begeleiden kinderen/jongeren (en hun gezin) van 2.5 jaar tot 21 jaar met een verstandelijke beper­king en/of gedrags- en/of emotionele problemen. 

Een aanvraag tot opname gebeurt bij de coördinator van de MAB-dienst.

De betrokkene voor wie de aanvraag gebeurt heeft een jeugdhulpverleningsbeslissing nodig met als indicatiestelling mobiel ambulante begeleiding. In het oude systeem (vóór 01/03/2014): een PEC-beslissing met goedkeuring voor ‘thuisbegeleiding’.

We plannen een intake en nadien wordt in team beslist of we al dan op de hulpvraag kunnen ingaan.

We werken indien wenselijk ook samen met andere betrokken diensten. 

Per huisbezoek (1 uur) wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Dit bedrag wordt aangepast aan de index. 

Contactgegevens:

MFC Ter Engelen Maaseik
Capucienenstraat 23
3680 Maaseik
Algemeen nummer: 089/30.15.00
Coördinator:  Miranda Lenders: 089/41.02.15 GSM: 0470/99.30.10
E-mail: mirandalenders@terengelen.be

Capucienenstraat 23 - 3680 Maaseik
info@covida.be
T +32 89 30 15 00
F +32 89 30 15 01

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x