Opdrachtsverklaring

De opdrachtverklaring: video


De opdrachtverklaring: tekst
Dienstencentrum Ter Engelen is een organisatie die begeleiding en zorg
biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Deze zorg kan gaan van begeleiding aan huis, dagbesteding tot verblijf in de voorziening. Het aanbod is uitgebouwd in 4 units: Siemkensheuvel in Maaseik en Dilsen-Stokkem, De Kade in Maaseik en Maasmechelen, Open Kans in Bree en Het Roer in Hasselt. Dienstencentrum Ter Engelen is erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

Dienstencentrum Ter Engelen maakt deel uit van Groep Ter Engelen die naast zorgverlening ook buitengewoon onderwijs en sociale tewerkstelling aanbiedt.

Dienstencentrum Ter Engelen is ontstaan vanuit de Zusters van Liefde van Tilburg. Wij hebben van hen geleerd dat we samen steeds naar nieuwe kansen moeten zoeken.

Wij bieden respectvolle begeleiding en zorg op maat. Elke persoon met een beperking kiest mee welke begeleiding en zorg hij krijgt. De wensen van  de persoon zijn hierin het belangrijkste. Zijn familie en vrienden worden hierbij betrokken.

Wij willen er voor zorgen dat elke persoon zich goed voelt. Zowel persoonlijk (welbevinden) als in relatie tot anderen (sociale participatie), zodat hij zo goed als mogelijk eigen keuzes kan maken (onafhankelijkheid). Wij noemen dit ‘kwaliteit van leven’.

De begeleiding en zorg vertrekt vanuit de mogelijkheden van de persoon met een beperking. Hij wordt ertoe aangezet de eigen zorg zo veel als mogelijk zelf in handen te nemen. Samen wordt er gekeken wat de vraag is en welke begeleiding en zorg de organisatie kan bieden.

Onze medewerkers zijn bijzonder belangrijk. Zij zijn zorgzaam, betrokken, verantwoordelijk, bekwaam en willen steeds bijleren.

Binnen de groep van medewerkers nemen vrijwilligers een belangrijke plaats in. Zij zorgen er mee voor dat de persoon met een beperking zich goed voelt.

Dienstencentrum Ter Engelen werkt mee aan een samenleving die rekening houdt met personen met een beperking zodat zij er ten volle kunnen aan deelnemen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en werken samen met anderen om een antwoord te geven op nieuwe noden in de hulpverlening. Daarom volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet en doen hier iets mee.

Wij willen de kwaliteit van onze werking steeds verbeteren. Deze opdrachtsverklaring vormt hiervoor de basis.

 

Capucienenstraat 23 - 3680 Maaseik
info@covida.be
T +32 89 30 15 00
F +32 89 30 15 01

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x