Wie zijn we?

Dienstencentrum Ter Engelen is een organisatie die kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt.

Bent u enkel op zoek naar zorg? Klik hier!

Dienstencentrum Ter Engelen in 2 zinnen

Dienstencentrum Ter Engelen biedt een brede waaier aan van zorg voor kinderen en volwassenen. Er is dagopvang, er zijn verblijfsmogelijkheden, er is ambulante zorg en er zijn mogelijkheden voor persoonlijke assistentie.

Opdrachtsverklaring
De opdrachtsverklaring is “de tekst der teksten” van Dienstencentrum Ter Engelen.
Ze beschrijft op een kernachtige manier wat we doen en waarom we het doen.
U kan de opdrachtverklaring hier lezen als tekstdocument of bekijken op het youtubefilmpje

Groep Ter Engelen
Dienstencentrum Ter Engelen is een deel van een groter geheel: Groep Ter Engelen.
Groep Ter Engelen bestaat uit drie pijlers:

  • Dienstencentrum Ter Engelen met 4 units (Siemkensheuvel, Open    Kans, De Kade en Het Roer).
  • Het onderwijs met 2 scholen: Buitengewoon Basisonderwijs 'De Wikke' en  BuSO Ter Engelen. Deze scholen opereren op hun beurt in een groter onderwijsverband, namelijk de vzw K.B.O. Maasland. In dit samenwerkingsverband werken onze scholen samen met  BuSO St-Jansberg en BuSO De Garve.
  • Arbeidskansen groepeert een aantal projecten die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen ze vooral door het opleiden tot en het zoeken of het aanbieden van aangepast werk.

De directie van Dienstencentrum Ter Engelen
 algemeen directeur: Patrick Lemmens
 directeur logistiek: Jos Clijsters
 directeur administratie: Guido Vanpaeschen
 unitdirecteur Siemkensheuvel: Rita Roosen
 unitdirecteur De Kade: Willy Wevers
 unitdirecteur Open Kans: Steven Eerdekens
 unitdirecteur Het Roer: Heidi Marchal

De bestuursleden van Dienstencentrum Ter Engelen
 Voorzitter: Kerkhofs Jaak
 Ondervoorzitter: Mercken Luc
  Secretaris: Derkoningen Boudewijn
 
Leden: Ramaekers Theo, Schreurs Jos, Vandierendonck Jef, Vandebon 
 Omer, Witters Frieda, Willems
Henri
  

 De geschiedenis van Ter Engelen
Twee Nederlandse Zusters van Liefde arriveren in Maaseik. Eén dag later volgen nog twee zusters met twaalf meisjes die blind of doofstom zijn.
Dit is de start van Ter Engelen.
Honderdvijfenzeventig jaar later zijn er geen blinde of dove kinderen meer in Maaseik. De zusters van Liefde hebben de fakkel doorgegeven.
De organisatie telt momenteel meer dan 800 medewerkers die zorg bieden aan meer dan 1200 kinderen en volwassenen.
In 2015 werd de geschiedenis van Ter Engelen letterlijk herschreven. In 3 mooi uitgegeven katernen werd in compacte stijl de rijke geschiedenis verteld en aangevuld met knappe historische foto's.
U kan deze 3 documenten hieronder bekijken. 

Katern 1: Geschiedenis van 1840 tot 1939

Katern 2: Geschiedenis van 1940 tot 1979

Katern 3: Geschiedenis vanaf 1980

 

 

 

 

 

 

Capucienenstraat 23 - 3680 Maaseik
info@covida.be
T +32 89 30 15 00
F +32 89 30 15 01

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x